دوره 5، شماره 4 - ( تابستان 1398 )                   جلد 5 شماره 4 صفحات 26-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک،اندیمشک، ایران edu.techer@yahoo.com
چکیده:   (2265 مشاهده)
مقدمه: کارکنان بیمارستان در مقایسه با کارکنان بسیاری از سازمان‌های دیگر و کارکنان زن در مقایسه با کارکنان مرد با استرس‌ها و تنش‌های بیشتری مواجه هستند که این عوامل باعث افت سلامت آنان می‌شود. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری، استرس ادراک‌شده و تاب‌آوری کارکنان زن بیمارستان بود.
روش کار: این مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون شامل گروه‌های مداخله و کنترل بود. جامعه پژوهش کارکنان زن بیمارستان گنجویان شهر دزفول در سال 1397 بودند که 30 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی با کمک قرعه‌کشی به دو گروه مساوی (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله 8 جلسه 60 دقیقه‌ای تحت آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفت و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه‌های انعطاف‌پذیری، استرس ادراک‌شده و تاب‌آوری بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه بیست و یک به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند.
یافته‌ها: گروه‌های مداخله و کنترل از نظر انعطاف‌پذیری، استرس ادراک‌شده و تاب‌آوری تفاوت معناداری داشتند. به عبارت دیگر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث بهبود معنادار انعطاف‌پذیری (0/001P<، 185/405F=)، تاب‌آوری (0/001P<، 168/688F=) و استرس ادراک‌شده (0/003P<، 10/73F=) در کارکنان زن بیمارستان شد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده تاثیر آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود انعطاف‌پذیری، استرس ادراک‌شده و تاب‌آوری در کارکنان زن بیمارستان بود. در نتیجه برای ارتقای انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری و برای کاهش استرس ادراک‌شده می‌توان از روش آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد استفاده کرد.
 
متن کامل [PDF 1158 kb]   (707 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1397/11/3 | پذیرش: 1398/1/7 | انتشار: 1398/2/8