دوره 7، شماره 3 - ( بهار 1400 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 30-40 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


گروه روانپرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران lfatah@iautmu.ac.ir
چکیده:   (155 مشاهده)
مقدمه: شیوع سالمندی و ابتلای به بیماری های روانپزشکی مزمن در حال افزایش است. سالمندان بستری در بیمارستان در معرض سوء تغذیه قرار دارند. در این مطالعه وضعیت تغذیه سالمندان مقیم در یک بیمارستان روانپزشکی بررسی شده و فاکتورهای مرتبط با آن استخراج گردید.
روش کار: این پژوهش توصیفی به صورت مقطعی در سال 1397 انجام شد.101 سالمند بالای 60 سال در بیمارستان روانپزشکی رازی تهران به صورت در دسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و ابزار سنجش فشرده تغذیه ای (MNA) از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون کای اسکوئر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: اکثر سالمندان در بازه سنی 60 الی 75 سال قرار داشتند و 51/5 درصد از آنها زن بودند. شیوع وضعیت تغذیه نرمال، در معرض سوءتغذیه و مبتلا به سوء تغذیه به ترتیب برابر با 22/8، 59/4و 17/8درصد بود. ارتباط معنی داری بین سطح تحصیلات، وضعیت دندان، وضعیت آسپیراسیون، وضعیت تعادل، تجربه بیماری یا استرس حاد در سه ماه گذشته و میزان فعالیت فیزیکی با وضعیت تغذیه سالمندان مشاهده شد. (P<0/05)
نتیجه گیری: بیش از سه چهارم سالمندان دارای سوء تغذیه بوده و یا در معرض سوء تغذیه قرار داشتند. لذا انجام اقدامات مقتضی جهت بهبود وضعیت موجود امری ضروری است. در این راستا تدوین و اجرای مدخلاتی با عنایت به فاکتورهای تاثیرگذار استخراج شده در این مطالعه، سودمند خواهد بود.
متن کامل [PDF 386 kb]   (148 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: توانبخشی روانی
دریافت: 1399/8/5 | پذیرش: 1399/11/11 | انتشار: 1400/2/27