دوره 6، شماره 4 - ( 4-1399 )                   جلد 6 شماره 4 صفحات 10-18 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rabani Z. Comparison of Coping Styles, Distress Tolerance and Religious Adherence in Mothers of Children with Physical-Motor Disabled and Normal. IJRN. 2020; 6 (4) :10-18
URL: http://ijrn.ir/article-1-483-fa.html
ربانی زهرا. مقایسه سبک‌های مقابله‌ای، تحمل پریشانی و پایبندی مذهبی در مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی و عادی. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری. 1399; 6 (4) :10-18

URL: http://ijrn.ir/article-1-483-fa.html


کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی، گروه مطالعات اجتماعی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران hastihasti6040@gmail.com
چکیده:   (1528 مشاهده)
چکیده
مقدمه: داشتن فرزند معلول می‌تواند بر سلامت و کیفیت زندگی والدین به‌ویژه مادران تاثیر منفی بگذارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‌های مقابله‌ای، تحمل پریشانی و پایبندی مذهبی در مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی و عادی انجام شد.
روش کار: در یک مطالعه علی- مقایسه‌ای از میان مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی و عادی شهر تهران در سال 1397 تعداد 70 نفر (هر گروه 35 نفر) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه‌ها به پرسشنامه‌های سبک‌های مقابله‌ای، تحمل پریشانی و پایبندی مذهبی پاسخ دادند. داده‌ها با روش تحلیل واریانس چندمتغیری به کمک نرم‌افزار SPSS نسخه 19 تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین گروه‌ها از نظر سبک‌های مقابله‌ای و تحمل پریشانی تفاوت معناداری وجود داشت، اما از نظر پایبندی مذهبی تفاوت معناداری وجود نداشت. به عبارت دیگر، میزان تحمل پریشانی و سبک‌های مقابله‌ای شامل حل مسئله، مهار جسمانی، جلب حمایت اجتماعی، مهار هیجانی و ارزیابی شناختی در مادران دارای کودک معلول کمتر از مادران دارای کودک عادی بود (0/05>P).
نتیجه‌گیری: یافته‌ها حاکی از کمتر بودن انواع سبک‌های مقابله‌ای و تحمل پریشانی در مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی در مقایسه با مادران دارای کودک عادی بود. بنابراین متخصصان و مسئولان باید برنامه‌هایی برای بهبود سبک‌های مقابله‌ای و تحمل پریشانی مادران دارای کودک معلول جسمی- حرکتی طراحی و اجرا کنند.
متن کامل [PDF 1032 kb]   (483 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1398/4/5 | پذیرش: 1398/10/25 | انتشار: 1399/4/3

فهرست منابع
1. Caron JG, Martin Ginis KA, Rocchi M, Sweet SN. Development of the measure of experiential aspects of participation for people with physical disabilities. Arch Phys Med Rehabil. 2019;100(1):67-77. doi: 10.1016/j.apmr.2018.08.183 pmid: 30268805 [DOI:10.1016/j.apmr.2018.08.183] [PMID]
2. De Hollander EL, Proper KI. Physical activity levels of adults with various physical disabilities. Prev Med Rep. 2018;10:370-376. doi: 10.1016/j.pmedr.2018.04.017 pmid: 29755934 [DOI:10.1016/j.pmedr.2018.04.017] [PMID] [PMCID]
3. Varsamis P, Agaliotis I. Relationships between gross- and fine motor functions, cognitive abilities, and self-regulatory aspects of students with physical disabilities. Res Dev Disabil. 2015;47:430-440. doi: 10.1016/j.ridd.2015.10.009 pmid: 26519661 [DOI:10.1016/j.ridd.2015.10.009] [PMID]
4. Najmi B, Heidari Z, Feizi A, Hovsepian S, Momeni F, Azhar SMM. Do psychological characteristics of mothers predict parenting stress? A cross-sectional study among mothers of children with different disabilities. Arch Psychiatr Nurs. 2018;32(3):396-402. doi: 10.1016/j.apnu.2017.12.004 pmid: 29784221 [DOI:10.1016/j.apnu.2017.12.004] [PMID]
5. Qu J, Fletcher QE, Reale D, Li W, Zhang Y. Independence between coping style and stress reactivity in plateau pika. Physiol Behav. 2018;197:1-8. doi: 10.1016/j.physbeh.2018.09.007 pmid: 30236525 [DOI:10.1016/j.physbeh.2018.09.007] [PMID]
6. Yang Y, Sun G, Dong X, Zhang H, Xing C, Liu Y. Preoperative anxiety in Chinese colorectal cancer patients: The role of social support, self-esteem and coping styles. J Psychosom Res. 2019;121:81-87. doi: 10.1016/j.jpsychores.2019.02.009 pmid: 30928212 [DOI:10.1016/j.jpsychores.2019.02.009] [PMID]
7. Horsitz AG, Czyz EK, Berona J, King CA. Prospective associations of coping styles with depression and suicide risk among psychiatric emergency patients. Behav Ther. 2018;49(2):225-236. doi: 10.1016/j.beth.2017.07.010 pmid: 29530261 [DOI:10.1016/j.beth.2017.07.010] [PMID]
8. Veilleux JC. The relationship between distress tolerance and cigarette smoking: A systematic review and synthesis. Clin Psychol Rev. 2019;71:78-89. doi: 10.1016/j.cpr.2019.01.003 pmid: 30691959 [DOI:10.1016/j.cpr.2019.01.003] [PMID]
9. Ellis AJ, Salgari G, Miklowitz D, Loo SK. Is distress tolerance an approach behavior? An examination of frontal alpha asymmetry anddistress tolerance in adolescents. Psychiatry Res. 2018;267:210-214. doi: 10.1016/j.psychres.2018.05.083 pmid: 29933213 [DOI:10.1016/j.psychres.2018.05.083] [PMID]
10. Peraza N, Smit T, Garey L, Manning K, Buckner JD, Zvolensky MJ. Distress tolerance and cessation-related cannabis processes: The role of cannabis use coping motives. Addict Behav. 2019;90:164-170. doi: 10.1016/j.addbeh.2018.10.047 pmid: 30408699 [DOI:10.1016/j.addbeh.2018.10.047] [PMID]
11. Matheny NL, Summers BJ, Macatee RJ, Harvey AM, Okey SA, Cougle JR. A multi-method analysis of distress tolerance in body dysmorphic disorder. Body Image. 2017;23:50-60. doi: 10.1016/j.bodyim.2017.07.005 pmid: 28826046 [DOI:10.1016/j.bodyim.2017.07.005] [PMID]
12. Rupasingha A, Chilton JB. Religious adherence and county economic growth in the US. J Econ Behav Organ. 2009;72(1):438-450. doi: 10.1016/j.jebo.2009.05.020 [DOI:10.1016/j.jebo.2009.05.020]
13. Ahrenfeldt LJ, Moller S, Hvidt NC, Lindahl-Jacobsen R. Religiousness and lifestyle among Europeans in SHARE. Public Health. 2018;165:74-81. doi: 10.1016/j.puhe.2018.09.009 pmid: 30384031 [DOI:10.1016/j.puhe.2018.09.009] [PMID]
14. Macilvaine WR, Nelson LA, Stewart JA, Stewart WC. Association of strength of religious adherence to quality of life measures. Complement Ther Clin Pract. 2013;19(4):251-255. doi: 10.1016/j.ctcp.2013.05.001 pmid: 24199983 [DOI:10.1016/j.ctcp.2013.05.001] [PMID]
15. Bawalsah JA. Stress and coping strategies in parents of children with physical, mental, and hearing disabilities in Jordan. Int J Educ. 2016;8(1):1-22. doi:10.5296/ije.v8i1.8811 [DOI:10.5296/ije.v8i1.8811]
16. Hussain A, Juyal I. Stress appraisal and coping strategies among parents of physically challenged children. J India Acad Appl Psychol. 2007;33(2):179-182.
17. Motamedi Sharak F, Ghobari Bonab B, Jahed M. Relationship between stress and religious coping and mental health in mothers with normal and intellectually disabled children. Int J Educ Psychol Res. 2017;3(3):198-204. doi: 10.4103/2395-2296.219422 [DOI:10.4103/2395-2296.219422]
18. Hosseininik SS, Amiri F, MirzaeiRad R. Comparison of distress tolerance and adjustment of mothers of intellectual disability children and mothers of normal children in Yasouj city (Iran). NeuroQuantology, 2018;16(1):7-13. doi: 10.14704/nq.2018.16.1.1163 [DOI:10.14704/nq.2018.16.1.1163]
19. Speraw S. Spiritual experiences of parents and caregivers who have children with disabilities or special needs. Issues Ment Health Nurs. 2006;27(2):213-230. doi: 10.1080/01612840500436974 pmid: 16418080 [DOI:10.1080/01612840500436974] [PMID]
20. Kakabaraee‎ K, Afrooz G A, Hooman H A, Moradi A. Investigation and comparison of the mental wellbeing, coping styles ‎and perceived social support in parents having exceptional and ‎normal children. RPH. 2012;5(2):45-58. (Persian)
21. Ghasempour A, Akbari E, Taghipour M, Azimi Z, Refaghat E. Comparison of psychological well-being and coping styles in mothers of deaf and normally-hearing children. Biomothly Audiology. 2012;21(4):51-59. (Persian)
22. Almardani Some,eh S, Narimani M. Comparison the intolerance of uncertainty and emotion regulation in mothers of deaf and hearing daughters. Quarterly of Preschool and Elementary School Studies. 2015;1(1):120-140. (Persian)
23. Mirsamadi F, Abdi R. Comparison of quality of life and mental health of mothers of children with disabilities and mothers of normal children. MEJDS. 2017;7:1-7. (Persian)
24. Mousavy-Khatat M, Soleimani M, A'bdi K. Comparison of cognitive, psychological and social characteristics, between parents who have more than one exceptional child with parents of normal child. J Rehabi. 2011;12(3):53-64. (Persian)
25. Satvat A, Khodabakhshi-Koolaee A, Falsafinejad M R, sanagoo A. Title: Identifying the challenges Marriage of Person with Physical-Motor Disabilities in Tehran: A phenomenological study. IJRN. 2019;5(2):55-62. doi: 10.21859/ijrn-05028 (Persian)
26. Atefvahid MK, Habibi Asgarabad M, Ashouri A, Sayed Alitabar SH. Parenting stress in mothers of mentally retarded, blind, deaf and physically disabled children. Community Health 2016;3(4):330-340. (Persian)
27. Kadivar M, Kahrazei F, Nikmanesh Z. The effectiveness of interventions based on positive psychotherapy on improving coping styles, relapse prevention in individuals with substance use disorder. Positive Psychology. 2016;1(4):41-54. (Persian)
28. Simons JS, Gaher RM. The distress tolerance Scale: Development and validation of a self-report measure. Motivation and Emotion. 2005;29(2):83-102. doi: 10.1007/s11031-005-7955-3 [DOI:10.1007/s11031-005-7955-3]
29. Safarzadeh S, Savari K, Dashtbozorgi Z. Comparison of Distress Tolerance, Coping Styles, Spiritual Intelligence and Happiness among Elderly Men and Women. Journal of Aging Psychology. 2017;2(4):237-248. (Persian)
30. Janbozorgi M. Construction and validity of religious adherence test on the basis of the statements of Quran and Nahjul Balaghah. Studies in Islam & Psychology. 2009;3(5):79-105. (Persian)

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Iranian Journal of Rehabilitation Research

Designed & Developed by : Yektaweb